Služby
Doporučujeme

Štrbské Pleso :: Historie lázní

Léčba chronických nespecifických onemocnění dýchacích cest a plic má v Tatrách více než stoletou tradici.

Využití ovzduší a historie Štrbského Plesa bylo různé. První zmínka o Štrbském Plese pochází z roku 1644 v zeměpisném díle Davida Fröhlicha. V roku 1719 se písomne zmiňuje o lázních Štrbské Pleso velkolomnický badatel Georgius Bucholtz st. Vznik lázní Štrbské pleso se datuje do roku 1877, kdy se zásluhou zakladatele Štrbského Plesa barona Jozefa Szentiványiho začali v tehdejších ubytovacích zařízeních poskytovat i první léčebno-balneologické procedury. V roku 1885 získalo Štrbské Pleso statut lázeňského města. Tady někde začíná historie lázní na Štrbském Plese.

Po první světové válce sloužili postavené objekty jako léčebny pro válečné rekonvalescenty. Ačkoliv význam Štrbského Plesa roste až po druhé světové válce, kdy Sanatoria opět sloužili válečným rekonvalescentům, později pro léčbu tuberkulózy a od 50-tých let zásluhou manžela poetky Maši Haľamové, MUDr. Jána Pullmana, uznávaného lékaře astmatologa, i pro léčbu nespecifických onemocnění dýchacích cest. V roku 1976 bylo sprovozněno sanatorium Helios. V letech 1995 - 1997 se uskutečnila rekonstrukce léčebného domu Solisko, který krátce po své rekonstrukci získal čtyři nejvyšší mezinárodní ocenění.