Služby
Doporučujeme

Lázně Štrbské Pleso :: Léčba a indikace

Základní léčebnou metodou je klimatoterapie. Její základní složkou je pobyt pacientů na čerstvém vzduchu doplněn léčebnou rehabilitací.

Nejdůležitějším přírodním léčivým faktorem lázní na Štrbském Plese je jeho terapeuticky účinné vysokohorské klima, podmíněno geografickou polohou, nadmořskou výškou a chráněno před západními a severními větry. Vysokohorská poloha nad vrstvou prachové a kouřové atmosféry a rozsáhlé porosty jehličnatých lesů zabezpečují onu neobyčejnou svěžest a čistotu vzduchu, bez prachu, chemických a jiných dráždivých látek a bakterií v ovzduší.

S čistotou vzduchu souvisí vysoká intenzita slunečního a ultrafialového záření, které působí na celý organismus člověka, podporuje tvorbu vitamínu D a dalších důležitých fermentů.

Poměrně stabilní průměrná roční teplota vzduchu + 3,6 °C s denní amplitudou 7,25°C bez extrémních výkyvů příznivě ovlivňuje termoregulaci, která u mnoha nemocí bývá narušená. Léčebně významný je i nejnižší parciální tlak kyslíka, který se uplatňuje u regulace dýchacích funkcí. Průměrný tlak vzduchu je 647,3 mm.

Průměrná vlhkost vzduchu na Štrbském Plese je 76%. Nižší relativní vlhkost usnadňuje vykašlávání hlenů z dýchacích cest. Roční průměr srážek je 955 mm, sněhová pokrývka dosahuje dva metry a trvá 6 měsíců.

Vedle téměř absolutní čistotě vzduchu, délce a intenzitě slunečního a ultrafialového záření mají z pohledu léčení i některé další klimatické a meteorologické faktory, které pozitivně ovlivňují lidský organismus. Např. atmosferická elektřina a s ní souvisící ionizace vzduchu. Mimořádné úspěchy u léčby pacientů s astmatickými nemocemi se v lázních na Štrbském Plese dosahují díky těmto zvláštním stavům ovzduší. Poměry atmosferické elektřiny jsou charakteristické malým počtem těžkých iontů, přičemž kladné ionty převažují nad zápornými. Tato skutečnost má příznivé účinky na určité vegetativní funkce a osvěžuje organizmus.

Fyziologické účinky vysokohorského klima stimulují lidský organismus, a důležité je, že tento vliv je nenásilný a uplatňuje se v průběhu celého léčebného pobytu. Organismus se ak pozvolna otužuje a regeneruje, co má velký význam u chronických nemocí dýchacích cest.

Příznivé klimatické faktory mají pozitivní účinek znásobený krásami horského prostředí, a prostřednictvím vegetativního nervového systému a endokrinního aparátu na celou tělesnou soustavu. Přitom dochází k oživení všech funkcí lidského organismu.

Indikace v lázních Štrbské Pleso

  • Asthma bronchiale
  • Bronchitis chronica
  • Stavy po opakovaných zápalech plic
  • Stavy po operacích horních a dolních dýchacích cest
  • Hypertrofické zápaly anebo atrofické změny horních dýchacích cest
  • Alergické rýmy
  • Chronické sinusitidy a sinobronchitidy
  • Dermorespirační syndrom
  • Následky poškození dýchacích cest leptavými výpary, plyny a dráždivými prachy